طراحی وب سایت رستوران

طراحی وب سایت رستوران

 مجموعه تالار و رستوران زیتون

طراحی و پیاده سازی وب سایت تالار و رستوران زیتون جهت معرفی این مجموعه و ایجاد راههای ارتباطی با مشتریان در شرکت طراحی وب سایت فرهیختگان انجام گرفت.

طراحی وب سایت با ظاهری جذاب برای رستوران ها و تالارها برای جذب کاربران و افزایش طول ماندگاری در سایت.

طراحی وب سایت رستوران – طراحی سایت تالار

تاریخ شروع پروژه : 95/10

پیشرفت پروژه

طراحی وب سایت 100%
EnglishIraqIran