طراحی وب سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی

شرکت تولید و بسته بندی ویتلو

شرکت طراحی وب سایت فرهيختگان شبکه البرز   با طراحی یک وب سایت شرکتی و معرفی خدمات و محصولات شرکت تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی ویتلو به معرفی این شرکت در دنیای مجازی پرداخته است. وب سایت دو زبانه به زبانهای انگلیسی و فارسی با پیش فرض انگلیسی برای این شرکت طراحی گردید.

تاریخ شروع پروژه: 96/11

تاریخ پایان پروژه: 96/12

پیشرفت پروژه

طراحی وب سایت 100%
EnglishIraqIran