طراحی وب سایت چند زبانه

طراحی وب سایت چند زبانه

طراحی وب سایت روسی

VelesRussia

طراحی و پياده سازی یک وب سايت چند زبانه کارآمد به زبانهای انگلیسی و روسی برای شرکت واردات و صادرات VelesRussia اجرا شد.

تاریخ شروع پروژه: 96/09

تاریخ اتمام پروژه: 96/10

پیشرفت پروژه

طراحی وب سایت 100%
EnglishIraqIran