طراحی وب سایت

طراحی وب سایت دولتی

طراحی وب سایت شرکت دولتی

پیاده‌سازی سایت هر سازمان یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها برای ایجاد یک نقطه واحد جهت دستیابی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز کلیه مخاطبین داخل سازمان ( مدیران، مسئولین، کارکنان، خانواده‌های کارکنان )،مخاطبین خارجی ( رسانه‌ها، محققین و دیگر )، دولت

( سازمانهای تابعه و شرکتهای دولتی ) می‌باشد.

تاريخ شروع پروژه: 96/06

طراحی وب سایت 100%
EnglishIraqIran