پکیج های طراحی سایت

پکیج D

$0 month

 • tick-arrowپنل مدیریت آسان
 • tick-arrow معرفی خدمات و محصولات
 • tick-arrow تعداد صفحات نامحدود
 • tick-arrow آموزش پنل مدیریت رایگان
 • tick-arrow امکان ویرایش صفحات
 • tick-arrow امکان ایجاد اخبار و مقالات
 • tick-arrow لینک شبکه های اجتماعی
 • tick-arrow امکان مدیریت کاربران
 • tick-arrow صفحه سوالات متداول
 • tick-arrow امکان ایجاد فرم نظرسنجی
 • tick-arrow نمونه مشتریان یا شرکتهای همکار
 • tick-arrow امکان نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • tick-arrow 2 ماه پشتیبانی فنی رایگان 
 • tick-arrow قابلیت ثبت نظر کاربران
 • tick-arrow نمایش موقعیت در نقشه
 • tick-arrow ایجاد فرمهای ثبت نام حرفه‌ای
 • tick-arrow تبلیغ رایگان در سایت تبلیغاتی
 • tick-arrow بهینه سازی برای گوگل
 • tick-arrow طراحی دکمه و آیکن اختصاصی
 • tick-arrow امکان ارسال SMS
 • tick-arrow قابلیت چت آنلاین
 • tick-arrow پشتیبانی فنی رایگان یکساله
 • tick-arrow امکان درگاه پرداخت آنلاین
 • tick-arrow وب سایت فروشگاهی
 • tick-arrow قالب اختصاصی
 • 4,000,000 تومان به بالا

پکیج C

$2,500,000 تا 4,000,000 تومان month

 • tick-arrowپنل مدیریت آسان
 • tick-arrow معرفی خدمات و محصولات
 • tick-arrow تعداد صفحات نامحدود
 • tick-arrow آموزش پنل مدیریت رایگان
 • tick-arrow امکان ویرایش صفحات
 • tick-arrow امکان ایجاد اخبار و مقالات
 • tick-arrow لینک شبکه های اجتماعی
 • tick-arrow امکان مدیریت کاربران
 • tick-arrow صفحه سوالات متداول
 • tick-arrow امکان ایجاد فرم نظرسنجی
 • tick-arrow نمونه مشتریان یا شرکتهای همکار
 • tick-arrow امکان نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • tick-arrow 2 ماه پشتیبانی فنی رایگان 
 • tick-arrow قابلیت ثبت نظر کاربران
 • tick-arrow نمایش موقعیت در نقشه
 • tick-arrow ایجاد فرمهای ثبت نام حرفه‌ای
 • tick-arrow تبلیغ رایگان در سایت تبلیغاتی
 • tick-arrow بهینه سازی برای گوگل
 • cross-arrow طراحی دکمه و آیکن اختصاصی
 • cross-arrow امکان ارسال SMS
 • tick-arrow قابلیت چت آنلاین
 • tick-arrow پشتیبانی فنی رایگان یکساله
 • tick-arrow امکان درگاه پرداخت آنلاین
 • cross-arrow وب سایت فروشگاهی
 • tick-arrow قالب اختصاصی
 •  2,500,000 تا 4,000,000 تومان

پکیج B

$1,500,000 تا 2,000,000 month

 • tick-arrowپنل مدیریت آسان
 • tick-arrow معرفی خدمات و محصولات
 • tick-arrow تعداد صفحات نامحدود
 • tick-arrow آموزش پنل مدیریت رایگان
 • tick-arrow امکان ویرایش صفحات
 • tick-arrow امکان ایجاد اخبار و مقالات
 • tick-arrow لینک شبکه های اجتماعی
 • tick-arrow امکان مدیریت کاربران
 • tick-arrow صفحه سوالات متداول
 • tick-arrow امکان ایجاد فرم نظرسنجی
 • tick-arrow نمونه مشتریان یا شرکتهای همکار
 • tick-arrow امکان نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • tick-arrow 2 ماه پشتیبانی فنی رایگان 
 • tick-arrow قابلیت ثبت نظر کاربران
 • tick-arrow نمایش موقعیت در نقشه
 • tick-arrow ایجاد فرمهای ثبت نام حرفه‌ای
 • tick-arrow تبلیغ رایگان در سایت تبلیغاتی
 • cross-arrow بهینه سازی برای گوگل
 • cross-arrow طراحی دکمه و آیکن اختصاصی
 • cross-arrow امکان ارسال SMS
 • tick-arrow قابلیت چت آنلاین
 • cross-arrow پشتیبانی فنی رایگان یکساله
 • cross-arrow امکان درگاه پرداخت آنلاین
 • cross-arrow وب سایت فروشگاهی
 • cross-arrow قالب اختصاصی
 • 1,500,000 تا 2,500,000 تومان

پکیج A

$0 month

 • tick-arrowپنل مدیریت آسان
 • tick-arrow معرفی خدمات و محصولات
 • tick-arrow تعداد صفحات نامحدود
 • tick-arrow آموزش پنل مدیریت رایگان
 • tick-arrow امکان ویرایش صفحات
 • tick-arrow امکان ایجاد اخبار و مقالات
 • tick-arrow لینک شبکه های اجتماعی
 • cross-arrow امکان مدیریت کاربران
 • tick-arrow صفحه سوالات متداول
 • cross-arrow امکان ایجاد فرم نظرسنجی
 • cross-arrow نمونه مشتریان یا شرکتهای همکار
 • cross-arrow امکان نمایش آمار بازدیدکنندگان
 • tick-arrow 2 ماه پشتیبانی فنی رایگان 
 • tick-arrow قابلیت ثبت نظر کاربران
 • tick-arrow نمایش موقعیت در نقشه
 • cross-arrow ایجاد فرمهای ثبت نام حرفه‌ای
 • cross-arrow تبلیغ رایگان در سایت تبلیغاتی
 • cross-arrow بهینه سازی برای گوگل
 • cross-arrow طراحی دکمه و آیکن اختصاصی
 • cross-arrow امکان ارسال SMS
 • cross-arrow قابلیت چت آنلاین
 • cross-arrow پشتیبانی فنی رایگان یکساله
 • cross-arrow امکان درگاه پرداخت آنلاین
 • cross-arrow وب سایت فروشگاهی
 • cross-arrow قالب اختصاصی
 •  1,000,000 تومان
EnglishIraqIran