نمونه کار طراحی وب سایت

طراحی سایت آگهی

سایت آگهی و تبلیغات کرج کلینیک

بهینه سازی وب سایت

طراحی سایت آگهی کرج کلینیک جهت قرار دادن آگهی های تبلیغاتی جامعه پزشکی و معرفی پزشکان و خدمات پرشکی مختلف در منطقه های مختلف در سطح کشور اجرا شد.

تاریخ شروع پروژه: 95/02

تاریخ اتمام پروژه: 95/03

پیشرفت پروژه 100%
EnglishIraqIran